Tkalcovská soutěž

Překonejte sami sebe v přátelském tkalcovském klání

Je tady letošní kolo tkalcovské soutěže!

Tato soutěž už má za sebou sedm ročníků a právě zahajujeme osmý. 

Prošla svým vývojem – začala jako soutěž tkadlen šátků na nošení dětí, loni se otevřela veřejnosti a letos je dostupná opravdu úplně všem. 

Tématem letošní soutěže je POČÁTEK a na toto téma budeme tkát.

Kdo se může přihlásit?

Každý, kdo o to stojí a kdo tká – na stavech, karetkách, hřebenových stávcích …. jakkoliv. 

Je to výborná příležitost nesedět za stavem sám, jak už to tak tkalci dělávají, ale propojit se alespoň na pár měsíců v roce s ostatními milovníky tkalcovského řemesla v přátelském klání o putovní zlatý člunek a jehlu. 

Cílem soutěže je propojit a inspirovat lidi ke sdílení svého umění a dřiny, která – často neviditelná – stojí za každým kouskem ručně tkaného výrobku.

Máme dvě kategorie – Tkadlec a Začínající tkadlec, kam se smí přihlásit každý, kdo tká méně než dva roky. 

V kategorii Tkadlec se bude soutěžit o putovní zlatý člunek, Začínající tkalci si zabojují o putovní zlatou jehlu. A s čím můžete soutěžit? S čímkoliv vlastnoručně utkaným. Jediná podmínka, která vás svazuje, je společné téma POČÁTEK, které můžete ztvárnit podle vlastní úvahy a inspirace.

Přihlásit se můžete pomocí google formuláře a účast v soutěži není omezena věkem. Přihlašování končí 30. dubna a pro všechny přihlášené chystáme uzavřenou skupinku na facebooku, kde jako tradičně každý rok budete moci probírat radosti a strasti svého soutěžního snažení.

Soutěž končí 31. května odevzdáním koláže a posláním soutěžního kousku na hlasování do Brna (pak vám jej vrátíme) a o vítězi se rozhodne během hlasování v červnu, takže je ještě spousta času na tvoření! Těšíme se na vás!

Účast v soutěži je zdarma a když svůj tkaný kousek nedokončíte, nečeká vás žádná penalizace. Tak se přidejte a nebojte!

Těšíme se na vás!

Za organizační tým 

Veronika, Jana a Terka

PRAVIDLA TKALCOVSKÉ SOUTĚŽE 2024

1. Soutěží se ve dvou kategoriích: TKADLEC a ZAČÍNAJÍCÍ TKADLEC. Soutěžící se přihlašuje pouze do jedné kategorie dle svého uvážení, do kategorie ZAČÍNAJÍCÍ TKADLEC se smí hlásit pouze ti, kteří netkají déle než dva roky. V kategorii ZAČÍNAJÍCÍ TKADLEC lze soutěžit pouze jednou (v jednom soutěžním ročníku, ve kterém účastník soutěž dokončí).
2. Soutěžní téma je POČÁTEK. Účast v soutěži není nijak zpoplatněna. Pořadatelem soutěže je Tkanee.cz, členové organizačního týmu jsou Veronika Gadulová, Jana Dolečková a Tereza Juřenová. Organizátoři soutěže se soutěže neúčastní.
3. Přihlašování do soutěže je možné do 30.4.2024 do 20:00 hodin.
4. Detaily o soutěžním kuse (tj. osnově, soutěžním výrobku i případných sesterských výrobcích) nesmí být prozrazeny až do konce soutěže, jinak bude soutěžící vyřazen. Mlčenlivostí jsou zavázáni i fotografové, modelové/modelky, rodinní příslušníci. Za dodržení všech pravidel je zodpovědný soutěžící.
5. Pokud některou část přípravy materiálu a tkaní (ruční barvení, ruční spřádání apod.) nedělal soutěžící osobně, zmíní to v popisu soutěžní fotokoláže. Jméno pomocníka bude doplněno až po zveřejnění výsledků, aby nepoukázalo na autora soutěžního kusu. Namísto jména pomocníka bude v textu koláže uvedeno „třetí stranou“ (např. útek barven ručně třetí stranou, inlays ručně spřádané třetí stranou apod.).
6. Výsledná fotokoláž s vyfoceným soutěžním výrobkem bude obsahovat 3-5 fotografií. Povinná je jedna fotografie zachycující celý soutěžní výrobek a jedna zachycující některý jeho detail. V případě, že bude chtít soutěžící v koláži použít inspirační fotografii, bude na něm, aby měl souhlas autora fotografie nebo jinak právně ošetřené neporušování autorských práv. Je možné použít loomshot jako volitelnou fotografii, na obrázku ale nesmí být vidět stav, člunek, místnost, zkrátka cokoliv jiného než samotná tkanina. Fotky použité v koláži musí být zcela ve vlastnictví soutěžícího.
7. Na fotkách ve fotokoláži nebude nic, co by fotografie spojovalo s tvůrcem šátku. Pokud po odevzdání koláží organizátoři soutěže zjistí, že je koláž v rozporu s pravidly, bude soutěžící požádán o opravu koláže (výměna fotky, změna typu koláže, změna pořadí fotek, apod.) Koláž, která nebude schválena organizátory, nemůže být uznána a soutěžící bude vyřazen ze soutěže.
8. Hotové koláže bude nutné odevzdat do 31.5.2024 do 21h.
9. Popis soutěžní koláže je zcela na soutěžícím. Doporučená maximální délka je 200 slov. V popisu klidně uveďte délku, šířku tkaniny, určitě materiál. Můžete vypíchnout složitost či náročnost daného vzoru, nebo typu tkaní, aby hodnotící mohli ocenit obtížnost a dokonalost daného kousku. Pokud plánujete mít více sesterských výrobků, také to můžete uvést. Určitě bude vhodné vyjádřit, co soutěžní výrobek pro Vás znamená, nebo co by v něm lidé měli vidět.
10. Hlasování bude probíhat tajně. Způsob hlasování bude pomocí Google formuláře. Pokud se zjistí ovlivňování hlasování, daný soutěžící bude vyřazen ze soutěže. Soutěžící mohou kdykoliv po skončení soutěže požádat o náhled do výsledkové listiny. Výsledky mohou být na požádání zpřístupněny k nahlédnutí i veřejnosti.
11. V případě, že soutěžící nebude schopen dokončit soutěžní kus, informuje o této situaci některého z organizátorů soutěže a ponechá osnovu v tajnosti až do konce soutěže.
12. Nedokončení soutěže není nijak penalizováno.
13. Pokud se rozpor s pravidly objeví v průběhu soutěže, nebudou se dotyčnému hlasy od daného okamžiku započítávat. Pokud dojde k diskvalifikaci či dobrovolnému odstoupení ze soutěže, bude zachována interní i veřejná mlčenlivost. Touto mlčenlivostí jsou zavázáni i fotografové, rodinní příslušníci, modelové/modelky. Diskvalifikovaný/odstupující soutěžící bude v celkovém pořadí vynechán, pokud by se měl původně umístit na zveřejňovaných pozicích.
14. Vše, co je napsáno v interní (tajné) soutěžní skupině, je určeno jen pro soutěžící a nesmí být sděleno třetím stranám. Za třetí strany se taktéž považují rodinní příslušníci, fotografové, modelky/modelové.
15. Hodnocení soutěžních koláží bude probíhat ve dvou kategoriích: kategorie ONLINE (hlavní kategorie) a kategorie NAŽIVO (při vyhlášení na výročním setkání MaTáty, datum bude upřesněno). V kategorii ONLINE hlasuje veřejnost na FB stránce Tkalcovské soutěže a na webové stránce pořadatele www.tkanee.cz. Soutěžní výrobky se po dokončení koláží budou odesílat do Brna na hodnocení NAŽIVO. V Brně musí být nejpozději 8.6.2024, výjimku má pouze osobní doručení, to však musí proběhnout před oficiálním zahájením akce.
16. Kategorie ONLINE bude probíhat od 5.6.2024 od cca. 20h do 7.6.2024 do 20h.
17. Výsledky soutěže budou vyhlášeny online na stránce Tkalcovské soutěže a živě na akci MaTáty (datum bude upřesněno), v odpoledních hodinách. Vyhlášena budou první tři místa v každé kategorii.
18. Organizátoři si vyhrazují právo změnit termíny hlasování vzhledem k termínu živé akce, který v době vyhlášení soutěže není přesně známý.

Háčkování