Ledové Vánoce

Co budete potřebovat

Na jednotlivé šestiúhelníky budete potřebovat:

 • 50g příze velikosti DK – původní verze je uháčkovaná z příze Merino od Vlnapu (50g = 105m)

 • háček velikosti 4 mm

 • značkovače ke zjednodušení orientace v práci

Průměr celého šestiúhelníku je 31 cm (34 z rohu do rohu)

Terminologie

Jednotlivé vzory Ledových Vánoc jsou navržené overlay technikou, která se skládá z nejméně dvou vrstev stehů. První, základní vrstvu tvoří krátké sloupky a druhou vrstvu tvoří dlouhé a další sloupky ukotvené do předních nitek dřívějších stehů a nebo reliéfní sloupky okolo stehů z předchozích řad.

K vytvoření míst pro ukotvení prostorových sloupků se často používají stehy do zadní nitky, které tak ponechají přední nitku volnou. Tu poté použijeme při háčkování motivů.

Velmi efektivní způsob, jak zapsat směr a pozici ukotvené reliéfních a dalších speciálních stehů, vymyslela Petra z Black sheep Crochet a její fanoušci tomuto způsobu zapisování začali říkat “petránština”. Je to velmi přehledný a jasný systém, a proto jej také používám. Ne vždy stoprocentně postačoval na mé návrhy, a tak jsem do něj přidala další parametry.

Definice stehu zapsaná zkratkou vypadá na první pohled složitě. Není se ale třeba lekat – pod směsí písmen, čísel a lomítek se skrývá čistý a jasný systém.

 

Základní pravidla petránštiny

Petránština se skládá z jednoduchých háčkovacích termínů, které všichni dobře známe. Základní stehy jsou naprosto stejné a platí, že je háčkujeme do dalšího volného stehu, jak jsme zvyklí. Pro tvorbu reliéfního obrázku nad “plátnem” z krátkých sloupků ale občas potřebujeme následující steh ukotvit o kousek níž, dopředu či dozadu, oproti jednoduchému umístění, potřebujeme zvýraznit křivku a nebo upřesnit další instrukce. A proto právě petránština vznikla. Je to efektivní a jasně daný způsob zápisu. Definice stehu se skládá ze dvou částí, které dělí podtržítko „_“

typ stehu _ umístění stehu

 

První část - typ stehu

V první části se dozvíme, jaký druh stehu budeme používat. Zda se jedná o jednoduchý steh či reliéfní steh. Občas se na této pozici přidají i další upřesnění, které se týkají typu stehu.

Reliéfní sloupky (PR/ZR)

Pokud je steh reliéfním sloupkem, je to zapsáno na začátku a po PR (pro přední reliéfní sloupek) nebo ZR (pro zadní reliéfní sloupek) následuje typ stehu, který uháčkujeme okolo stehu z některé z předchozích rad (např. PRDS – přední reliéfní dlouhý sloupek)

Stehy zleva 

Stehy „zleva“ používáme k vytvoření křivek a omezení tvorby hran u těchto křivek. Stehem zleva může být kterýkoli reliéfní steh. Označujeme jej přidáním parametru -L za typ stehy (např. PRDS-L – přední reliéfní dlouhý sloupek zleva).

Uháčkujeme jej tak, že háček vpíchneme z opačné strany než jsme zvyklí. Praváci tedy z levé strany a leváci z pravé. Přízi potom nabereme, protáhneme a uháčkujeme steh jako obvykle.

1. větev / 2. větev …

Stehy, které háčkujeme okolo sháčkovaných stehů, můžeme háčkovat vícero způsoby. Buď podebereme všechny větve daného stehu (tedy celý steh) nebo pouze některé z nich (pouze část stehu). Tento rozdíl má výrazný vliv na celkový vzhled práce, a proto je třeba jej dodržovat.

V případě, že steh háčkujeme okolo celého sháčkovaného stehu, není třeba to do zápisu dávat. Zapisujeme jen číslo (=pořadí zprava) větve, okolo které daný steh budeme háčkovat. (např. PRDS-2 – přední reliéfní dlouhý sloupek okolo 2. větve stehu. PRDS-L/2 – přední reliéfní dlouhý sloupek zleva okolo 2. větve stehu)

Pod nebo nad?

Občas, když háčkujeme delší steh, stane se, že se kříží s dalším stehem. V rámci celkového vzoru může být důležité, zda jde nad ním nebo pod ním. Je obvyklé, že steh háčkujeme přes steh, který kříží, ze je nad ním. Pokud jde ale pod ním, je to třeba upřesnit ve zkratce. V tomto případě to značíme jako “-pod” (např. PR3xDS-1/pod_-1-3 – přední reliéfní 3x nahozený dlouhý sloupek okolo 1. větve stehu 1 za a 3 pod následujícím stehem pod stehem, který kříží)

Typ stehu ve zkratce


Směr háčku

/

Větev sháčkovaného stehu


 /

křížení

Druh stehu

L / “nic”

1/2 … / “nic”

pod / “nic”

druhá část - umístění stehu

V druhé části stehové zkratky, která popisuje jeho umístění, je nejdříve sekvence dvou číslic. První číslice znamená vodorovné umístění spodní části stehu a druhá ukazuje svislé umístění. (jak hluboko je třeba steh ukotvit).

Pokud směr není nijak upřesněný, háčkujeme steh do horních smyček následujícího stehu jako obvykle. (Kdybychom to zapisovali, bylo by to 0-1)

První číslovka určuje vzdálenost od následujícího stehu, do které máme steh uháčkovat. „+“ znamená dopředu před následující steh a „-“ znamená zpět za následujícím stehem.

 • +3 tak znamená 3 stehy za následujícím stehem – ve směru práce. Při -3 budeme steh háčkovat o 3 stehy zátky

Druhá číslovka vždy značí, jak hluboko pod současnou řadou budeme steh ukotvovat.

 • 0 označuje současnou řadu a -1 řadu pod ní, do které bychom háčkovali obvykle. -2 je druhá řada pod současnou řadou, -3 je třetí a tak dále..

PR2xDS_+2-2 tedy přesně znamená přední reliéfní 2x nahozený dlouhý sloupek okolo stehu 2 před a 2 pod následujícím stehem.

Přední a zadní nitky

Když steh není reliéfní, může se uháčkovat nejrůznějšími způsoby – do obou nitek (klasicky), do přední, zadní či třetí nitky – a každý z těchto způsobů má svůj význam. Pokud ve stehové zkratce není napsáno jinak, háčkujeme běžným způsobem podobě horní nitky stehu v předchozí řadě, pokud je třeba háčkovat jinak, je to upřesněné až za stehovou zkratkou.

 • 2xDS_+2-2 znamená 2x nahozený dlouhý sloupek do stehu 2 před a 2 od následujícím stehem

 • 2xDS_+2-2 do PN znamená 2x nahozený dlouhý sloupek do přední nitky stehu 2 před a 2 od

Když potřebujeme přední nitku por ukotvení stehu v následujících řadách, získáme ji tak, že uháčkujeme steh pouze do zadní nitky („do ZN“) a tím nám ta přední zbude volná pro steh do přední nitky („do PN“)

Umístění stehu – ve zkratce

 

 

Vzdálenost od dalšího stehu


Upřesnění řady

 

Kterou nitku použijeme

+ / –

0 /1/ 2 /3 …

0 / 1 / 2 / 3 …

Do PN / do ZN / do 3.nitky

nic” (reliéfní sloupky či obě nitky)

Abeceda Petránštiny

Kdekoliv je třeba stehy seřadit do seznamu, je třeba nastavit kritéria, podle kterých to uděláme. Proto vznikla abeceda petránštiny.

Prvním a základním kritériem seřazení stehů je jejich délka. Další následují v následujícím pořadí:

 1. Délka stehu (reliéfní sloupky až po jednoduchých sloupcích)
 2. Vzdálenost stehů v rámci řady – první číslovka ( “+” mají přednost před “-“)
 3. Hloubka stehu – druhá číslovka (menší vzdálenost mí přednost)
 4. Stehy zleva jsou v pořadí až za těmi běžnými.
 5. Číslo označující okolo které větve sháčkovaného stehu je třeba háčkovat, nižší čísla mají přednost

Sháčkované stehy jsou vždycky až po jednoduchých. Nejprve ty ze dvou větví (2DOH), poté ty ze tří (3DOH) a tak dále.

Na závěr jsou další speciální stehy – pecky, popkorny a jiné.

Další důležité poznámky

Vynechávání stehů

Pokaždé, když háčkujeme speciální steh jinam, než do horních smyček následujícího stehu z předchozí řady, vynecháme jeho horní smyčky volné. Výjimku z tohoto pravidla tvoří výplňové stehy DSDD (dlouhý sloupek dozadu a dolů) a PDSDD-X (polodlouhý sloupek dozadu a dolů přes následující steh)- U DSDD vynecháváme steh předníma u PDSDD-X použijeme jak následující steh tak i steh pod ním.

Sháčkované stehy

<2doh – stehy, které jsou „2 dohromady“ mají dvě větve. Ve stehových zkratkách je přesně určeno, kam bude která větev ukotvena a jaký typ stehů ji bude tvořit.

První větev uháčkujte jako nedokončený steh (do fáze, kdy máte na háčku 2 oka). Poté uháčkujte druhou větev také jako nedokončený steh (tedy 3 oka na háčku – jedno původní a po jednom z každé nedokončené větve). Nahoďte a protáhněte všemi třemi zbylými oky – sháčkovaný steh je dokončen.

 

Rohy

– V rohu se nejčastěji střídají dvě varianty:

a) krátký sloupek, řetízkové oko a krátký sloupek do stejného rohového stehu z předchozí řady (KS, 1ŘO, KS) a

b) krátký sloupek do místa pod rohovým řetízkovým okem z předchozí řady (KS). V pravidelném střídání se právě do tohoto KS háčkuje rohová kombinace (KS, 1ŘO, KS).

Některé řady mají roh tvořený jinými variantami (sháčkované stehy, výplňové stehy), jen jeden steh / oko je ale tím přesným rohovým. Doporučuji se tento steh označit značkovačem pro přehlednost.

Opakování

Sekvence každé řady se opakuje šestkrát (od třetí řady vzoru), na začátku je zapsáno, kterou variantu rohu je třeba použít.

Při posledním opakování je poslední steh nahrazen pevným okem

a) do rohového KS, případně dalšího stehu v jednostehové variantě rohu a nebo

b) prvního KS, případně do jiného stehu na jeho místě v trojstehové rohové variantě (úplně první steh, který jsme uháčkovali po řetízkovém oku).

Po PO následuje 1ŘO, které se nepočítá do celkového počtu stehů a zahajuje další řadu. Pokud je posledním stehem v řadě speciální steh zapsaný petránštinou a ne jednoduchý KS, mění se tento steh na “speciální pevný steh”.

 

Speciální pevný steh

Tento steh používáme nejčastěji na konci řady, kde nahrazuje jiný steh než krátký sloupek a ukončuje řadu.

Uháčkujeme je j tak, že nit dáme před práci, zezadu propíchneme háček oběma horními oky daného stehu, nahodíme tolikrát, kolikrát je třeba na daný steh a háčkujeme jako obvykle až na poslední protažení ok – normálně bychom na háčku měli 2 smyčky, ale v tuto chvíli máme 4 a ty protáhneme všechny najednou.

 

Teď máte základní informace a můžete se pustit do práce.

... Vaše Veronika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *