Hody hody háčkovaný – 2. část

OBSAH

VIDEO NÁVOD

POUŽIT STEHY A ZKRATKY

st – steh

ŘOřetízkové oko

POpevné oko

KS krátký sloupek

KS do 3Nkrátký sloupek do třetí nitky

KS do ZNkrátký sloupek do zadní nitky

VZOR

Poznámka: V návodu jsou vložená čísla v závorce které odkazují na místa, ke kterým je fotografie. Video návody na jednotlivé stehy najdete v Tkanee adventures (odkaz).

Závorky ve vzoru používáme následujícím způsobem:
◦ (…) značí skupinu stehů háčkovaných do stejného místa
() značí opakování dílčích části vzoru a následuje počet opakování
[] značí opakování strany tvaru a následuje počet opakování (3x pro trojúhelník, 4x pro čtverec, 6x pro šestiúhelník …

 

Řada 11:

1 ŘO, 80 KS do 3N

+ PO do prvního KS této řady nahrazuje poslední st.První steh háčkujeme do stejného st jako PO z předchozí řady

Řada 12:

1 ŘO, 80 KS

+ PO do prvního KS této řady nahrazuje poslední st.První steh háčkujeme do stejného st jako PO z předchozí řady

Řada 13:

1 ŘO, [(7 KS, KS do ZN) dvakrát, 4 KS] 4x

+ PO do prvního KS této řady nahrazuje poslední st, první st háčkujeme do stejného st jako PO z předchozí řady

SCHÉMA